Rejestracja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez XM501 Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w celu rejestracji i korzystania z platformy Fin4Family.com.
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO) informujemy Cię ,że (i) Administratorem Twoich danych osobowych jest XM501 Sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 50B, 35-601 Rzeszów, nr tel.: 601-547-868, e-mail:poczta@xm501.pl; (ii) Spółka powołała Inspektora ochrony danych, e-mail:iod@xm501.pl; (iii) Twoje dane osobowe zawarte w powyższym formularzu przetwarzane będą (w zależności od zakresu udzielonej zgody) w celu rejestracji i korzystania z platformy Fin4Family.com; (iv) Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług prawnych i audytowych, innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa; (v) Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, za pomocą linku: rezygnacja (vi) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia rejestrację i korzystanie z pełnej wersji platformy; (vii) Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu, w celu skierowania oferty dostosowanej do Twoich potrzeb; (viii) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Powrót do logowania